Computer forum

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Software / Licentie Ivanti service manager
« Last post by Cola on 12 November 2018, 10:42:46 »
Licentie Ivanti service manager:

Als automatisch verversen is ingeschakeld en de servicedesk medewerker wordt niet automatisch uitgelogd, dan blijft de gebruiker een licentie gebruiken. Ook als deze medewerker van zijn werkplek weg gaat daarom dient er altijd een automatische uitlog plaats te vinden als een medewerker een bepaalde tijd geen gebruik heeft gemaakt van service harmony.

Zolang de gebruiker niet is uitgelogd blijft 1 licentie in gebruik wat tot onnodig hoge kosten tot gevolg kan hebben.
2
Windows 10 / Migreren naar Windows 10 vanaf Windows 7
« Last post by Cola on 25 October 2018, 10:35:43 »
De standaard binnen ons bedrijf is nu nog Windows 7 en wij willen migreren naar Windows 10.
nu begreep ik dat wij Ivanti automation hiervoor kunnen gebruiken maar welke andere producten in de markt kunnen de migratie van W7 naar W10 verzorgen.

Wij hebben in Nederland ongeveer 800 computers die over moeten naar Windows 10.
3
Een aantal knoppen zijn niet juist vertaald door onze consultant.
Nu wil ik deze knoppen aanpassen en als ik het goed begrijp dan kan ik deze vinden onder Frs_def_businessobjectlayouts.

Deze kan ik echter niet vinden. Ik kijk in de translation tool op Configure Organization -> Profile ->  Languages

Frs_def_businessobjectlayouts   Internal Task SDA   Views/0/Toolbar/Reject/Text   Reject      Reject   Voltooien
Frs_def_businessobjectlayouts   Internal Task SDA   Views/0/Toolbar/Reject/ToolTip   Reject      Reject   Voltooien
Frs_def_businessobjectlayouts   Internal Task SDA   Views/1/Toolbar/Reject/Text   Reject      Reject   Voltooien

Waar kan ik deze aanpassing uitvoeren onder FRS_DEF kan ik wel een aantal vertalingen vinden maar niet de Configure Organization Profile Languages.
4
Linux / Re: Overstappen op Linux
« Last post by Cola on 1 October 2018, 09:19:26 »
Begin eens met een Ubuntu of MintOS installatie.
Dat zijn wel redelijk instap programma's als je meer met Windows wilt doen.

Daarnaast boeken kopen of naar de bibliotheek om deze te lenen want als je veel wilt weten zal je boeken moeten eten.
5
Software / Error in Ivanti service manager
« Last post by Cola on 1 October 2018, 09:13:52 »
Hallo als ik een formulier invul in Ivanti service manager krijg ik de volgende foutmelding:
Missing type map configuration or unsupported mapping. Mapping types: tenantConfig -> tenantConfig

Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
6
Linux / Overstappen op Linux
« Last post by Natasja Nomader on 24 September 2018, 14:05:16 »
Ik heb Windows, wat is de beste manier om over te stappen naar Linux?
7
Software / Hoofdletters in service request Ivanti service manager
« Last post by Cola on 23 August 2018, 10:21:22 »
Wij hebben een formulier (service request) gemaakt in service manager van Ivanti waarin de naam van de gebruiker handmatig ingevuld moet worden. Is het mogelijk om de achternaam (dus 1 veld van het formulier) automatisch in hoofdletters te plaatsen, ongeacht er kleine letters worden ingevoerd.

Wij willen dit hebben om fouten te voorkomen en de achternaam direct te kopieren uit het formulier en te plakken in de active directory voor het aanmaken van een nieuwe gebruikersacccount.

Is dit mogelijk en zoja, hoe stellen wij dit in?
8
Software / Re: Rapporten maken in Ivanti service manager
« Last post by Alex on 21 August 2018, 11:17:45 »
Analytic metrics geeft de mogelijkheid om kosten, waarde en gebruik van Ivanti service manager klanten te monitoren. Bijvoorbeeld door te zien hoeveel service requests een gebruiker in de self servicedesk indient. Op deze manier kan worden uitgezocht welke diensten verbeterd moeten worden zoals op tijd een computer vervangen om te voorkomen dat gebruikers problemen krijgen.

Ook is het mogelijk om een waarschuwing te krijgen als een bepaalde waarde bereikt wordt zoals bijvoorbeeld 20 laptops van het merk Lenovo en type T430 hebben technische problemen. Als er 20 laptops met problemen zijn binnen zoveel weken, dan is het aannemelijk dat het alle T430 binnen het bedrijf vervangen moet worden.

Ook kunnen alerts worden ingesteld als het aantal opgeloste tickets onder een bepaald aantal komt. Dit is bijvoorbeeld makkelijk voor een service manager die wil weten hoeveel zaken er per maand worden afgehandeld.

Bovengenoemde data kan grafisch worden weergegeven in een grafiek waarbij data en trends weergeven kunnen worden.

Een paar voordelen van deze tool zijn:
- De data en grafieken kunnen via een mobiel device weergeven worden.
- Het is mogelijk om grafieken op te slaan zodat deze bijvoorbeeld aan e-mails toegevoegd kunnen worden.

RapidReports:
Met RapidReports kunnen gebruikers snel rapporten maken zonder enige database kennis. Ze kunnen een vooraf ontworpen template gebruiken en zelf enkele waarden zoals datum, afdeling, dienst invoeren waardoor adhoc zonder extra kosten en installaties snel een rapport opgeleverd kan worden aan de business gebruikers.

SQL Server reporting services:
SSRS is de industrie standaard en is een onderdeel van Microsoft SQL server. Servicemanager heeft inmiddels meer dan 70 vooraf ontworpen SSRS rapportages. Klanten kunnen deze rapporten downloaden, aanpassen en weer uploaden naar het systeem of zelf een geheel nieuwe rapportage ontwerpen.

Het gebruik van SSRS heeft zowel voordelen als nadelen:
Een gebruiker moet een behoorlijke kennis hebben van SQL en SSRS, als deze echter zijn ontworpen kunnen ze geleverd worden op vooraf ingesteld tijdstip aan bepaalde mailadressen.

Xtraction:
Is een rapporting tools, de gebruikers krijgen twee licenties van deze tool.
Xtraction kan data uit meerdere bronnen en programma's binnen de organisatie samenvoegen tot 1 rapport.

Business intelligence (BI) service:
biedt Ivanti cloud klanten de mogelijkheid om complexe en hoge volume berekeningen te maken zonder gevolgen voor de productie omgeving. Ook kunnen de gebruikers zelf hun favoriete reporting tool inzetten.
9
Software / Rapporten maken in Ivanti service manager
« Last post by Cola on 21 August 2018, 09:42:10 »
Dashboards in Ivanti service manager:
Het het gebruik van een dashboard kunnen klanten eenvoudig data uit service manager visualiseren.
Data van allerlei type's kan geplaatst worden op 1 dashboard.
Dashboards ondersteunen URL's, links en andere data type's.

Service manager heeft 30 vooraf gedefineerde dashboards en 160 vooraf gedefineerde dashboard onderdelen die gebruikt kunnen worden om bestaande of nieuwe dashboards te bouwen / uit te breiden.

Rapporten in Ivanti service manager:
Het is mogelijk om rapporten te maken met servicemanager van Ivanti.
Met deze rapporten is het mogelijk om de kosten, waarden en gebruik van apparaten te achterhalen en grafisch weer te geven.

Data kan grafisch worden weergegeven en toont de actuele data en trends in de data.

Voordelen van deze tool zijn: analyse via het dashboard en de data kan via een smartphone of tablet bekeken worden.
Ook is het mogelijk om afbeeldingen op te slaan, zodat deze later bijvoorbeeld in een email gebruikt kan worden.
10
Als ik Windows opstart krijg ik de melding:
Er kan geen verbinding met de service System Event Notification Service worden gemaakt.
Neem contact op met uw systeembeheerder.

Ik krijg wel de OK button maar het is niet mogelijk om in te loggen op Windows.
Ik heb geen systeembeheerder en ik kan niet inloggen. Is mijn laptop overleden?
Pages: [1] 2 3 ... 10