Computer forum

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ITIL / Re: ITIL4 foundation
« Last post by Cola on 20 May 2019, 15:34:48 »
Verschil tussen output en outcome:
Een organisation produceert outputs die een klant helpt een bepaalde outcome te bereiken.

Definitie van output:
Een tastbaar of niet tastbaar uitkomst van een activity.

Defintie van outcome:
Het resulaat voor de stakeholder (belanghebbende) mogelijk gemaakt door 1 of meer outputs.

Het is belangrijk om te weten wat het verschil tussen outputs en outcomes is.
2
ITIL / Re: ITIL4 foundation
« Last post by Cola on 20 May 2019, 11:40:46 »
Stakeholders:
Een belangrijke focus op service management en ITIL is de manier waarop organisaties co-creeert met hun klanten door middel van service verhoudingen. Achter de klant en provider rollen zijn er vaak meerdere stakeholders.  Een aantal mogelijke stakeholders (belanghebbenden) kunnen er zo uitzien:

Service consumers: Voordeel van de service, kosten en risico's zijn geoptimaliseerd.

Service provider: Krijgt geld van de consumer. Ontwikkelt business, verbeterd imago.

Service provider employees: FinanciŽle en niet financiŽle incentive. CarriŤre en professionele ontwikkeling. Gevoel van nut

Society and community: Werkgelegenheid, inkomen door belasting. Organisaties dragen bij aan de gemeenschap.

Charity organisations: FinanciŽle en niet financiŽle contributies van andere organisaties.

Shareholders: Financieel erop vooruitgaan. Dividend, gevoel van zekerheid en stabiliteit.

Service:
De service die een organisatie levert is gebaseerd op 1 of meer producten. Organisaties hebben of bezitten toegang tot diverse bronnen zoals mensen, informatie en technologie, waardestromen, processen, leveranciers en partners.

Bij een service wordt waarde gecreeerd door een resultaat te realiseren, dat klanten willen bereiken zonder dat er risico's of specifieke kosten gemaakt hoeven te worden.

Producten:
Producten zijn configuraties van deze bronnen gemaakt door een organisatie. Deze producten heeft een potentieel waarde voor de klant.


3
ITIL / Re: ITIL4 foundation
« Last post by Cola on 20 May 2019, 10:44:00 »
In service management zijn er verschillende belanghebbenden (Stakeholders). Ieder van deze moet de context van waarde in de vorm van services begrijpen, daarom definiŽren we hieronder de term organisatie.

Een persoon of groep mensen die in hun eigen functies met verantwoordelijkheden, autoriteiten en relaties om zijn doelstellingen te bereiken.

Organisaties kunnen variŽren in grootte en complexiteit en in hun juridische entiteiten. Van een persoon tot een compleet netwerk van juridische entiteiten, samengebracht door dezelfde doelen, relaties autoriteiten.

Dus afhankelijk van de service waar we het over hebben, kan een organisatie groot of klein zijn tot zo klein als ťťn persoon.
Die organisatie kan de leverancier zijn van een dienst of de consument van een dienst en afhankelijk van de dienst kan dezelfde organisatie consument zijn voor de ene dienst en de aanbieder voor de andere.

Service providers:
Wanneer een organisatie een service levert dan neemt het de rol van service provider op zich. De service provider kan extern naar de consument zijn of deel zijn van dezelfde organisatie.

In de meest traditionele vorm van ITSM wordt de provider organisatie gezien als de IT afdeling van een bedrijf en de andere afdelingen en andere units in het bedrijf zijn de consumenten.
Dit is een zeer eenvoudig provider-consument model.

Een service provider kan zijn diensten ook op de vrije markt verkopen aan andere bedrijven of individule consumenten.

Het is belangrijk dat de organisatie in de rol van service provider duidelijk weet wie zijn klanten zijn in een bepaalde situatie en wie de andere belanghebbenden zijn in de service relaties.

Een organisatie kan groot of klein zijn en intern of extern, de volgende zijn voorbeelden van service providers:

Een servicedesk in een bedrijf.
Leverancier van software services in de vorm van SAAS
Service hosting providers
Een team dat applicaties ontwikkelt voor de eigen organisatie.

Service ontvangers:
Een organisatie neemt de rol van service consumer op het moment dat deze services afneemt.

Service consumer is een algemene rol die gebruikt wordt om de definitie van de structuur in service relaties helder te krijgen.
In de praktijk zijn er meer specifieke rollen in service consumption zoals customers (klanten), Users (Gebruikers) en Sponsors (sponsors).

Customer: een persoon die de eisen van de service opstelt en verantwoording neemt voor het resultaat.

User: Een persoon die de service gebruikt.

Sponsor: Een persoon die het budget voor service consumptie goedkeurt.

4
ITIL / weg
« Last post by Cola on 20 May 2019, 09:54:51 »
.......
5
ITIL / ITIL4 foundation
« Last post by Cola on 20 May 2019, 09:14:23 »
Hallo dames en heren,
Ik ben zelf in de ITIL 4 foundation gedoken en hierbij wil ik jullie graag mee laten genieten van de kennis die ik hierbij opdoe.
Discussieer of vul gerust mijn teksten aan.

Waarde:
Het belangrijkste doel van iedere IT organisatie is toevoegen van WAARDE aan de organisatie.
In ITIL4 ligt hier de belangrijkste focus op.

De definitie van WAARDE:
De gepercipieerde voordelen, bruikbaarheid en het belang van iets.

Een IT organisatie kan denken iets heel belangrijks te hebben ontwikkeld of in de lucht houden voor een organisatie terwijl dit eigenlijk geen enkel nut voor de organisatie heeft.
Zolang de klant het niet als waarde ziet, is het binnen de definitie van ITIL geen waarde.

Een voorbeeld:
Als een gebruiker niet kan omgaan met een software pakket en hulp van de servicedesk verzoekt en die stuurt hem een handleiding, dan wordt de waarde alleen gecreŽerd als de gebruiker de handleiding ook leest en de informatie kan vinden waar hij naar op zoek was.

6
Ivanti service manager / Een email herzenden in Ivanti service manager
« Last post by Cola on 4 April 2019, 09:21:00 »
Als ik via een template een e-mail verzonden heb in Ivanti service manager, kan ik deze e-mail dan eenvoudig doorsturen naar dezelfde of een andere gebruiker?
7
Wij hebben Ivanti service manager in de cloud gehost bij Ivanti zelf.
Als ik bij Ivanti een refresh aanvraag van de STG vanaf de productie en idem met een refresh vanaf de UAT, blijven de service requests die in staging en user acceptance staan wel bewaard of worden die weggegooid met de refreash vanaf de productie?
8
Software / Gebruikers geautomatiseerd lid maken van een andere rol
« Last post by Cola on 5 March 2019, 15:37:03 »
Is het mogelijk om gebruikers op basis van hun landcode in de employee kaart lid te maken van een andere rol in Ivanti service manager?

Onze tennent is namelijk voor de gehele Benelux en de Belgische gebruikers willen graag gebruik maken van de self service IT rol terwijl de Nederlandse collega's gebruik willen maken van de self service mobile rol van Ivanti service manager.

Alvast bedankt voor het meedenken.
9
Software / Verschil incident en een service request
« Last post by Cola on 4 February 2019, 11:29:10 »
Als ik nieuwe mensen mag inwerken op de service desk komt altijd de vraag: wat is het verschil tussen een service request en een incident en daarom dat ik het hierbij graag aan u uitleg.

Wat is een service request.
Een standaard request is een verzoek van een gebruiker om informatie, advies, een standaard change of toegang tot een service. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het wijzigen van een wachtwoord.
Een service request onderscheidt zich van een incident. Een incident is een ongeplande onderbreking van een IT service of vermindering van de kwaliteit van een IT service.
Ook voor andere afdelingen behalve de ITafdeling kan een service request worden ingediend zoals bijvoorbeeld een verzoek om vrije dagen bij HR.

10
MySQL / Iedere nacht stopt de Mysql database in Directadmin
« Last post by Cola on 4 February 2019, 11:28:03 »
Hallo,

Ik heb een probleem met de MySQL database in Directadmin.
Iedere dag stopt de service MySQL rond 0:10 uur op de server.

Als ik op restart druk, dan werkt het weer 24 uur.
Hoe kan het dat deze service iedere keer weer uitvalt?

Ik gebruik MySQL 5,6 op Directadmin 1.55
Pages: [1] 2 3 ... 10